Là chương trình đào tạo chuyên sâu các chuyên đề quan trọng nhất mà một doanh nghiệp cần phải có. Chương trình giúp cho các chủ doanh nghiệp và đội ngũ nắm được cách thức xây dựng những hệ thống nền tảng cho doanh nghiệp của mình. Để việc coaching hiệu quả, mỗi doanh nghiệp đều phải có đủ kiến thức này.

Điểm đặc biệt của chương trình là các chủ doanh nghiệp và đội ngũ điều hành sẽ cùng học để có chung ngôn ngữ, sự hiểu biết và quan điểm để cùng nhau xây dựng doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Nội dung chương trình

Tháng thứ 1: Đích đến của doanh nghiệp

Bạn sẽ được học và bắt đầu xây dựng cho doanh nghiệp mình

 • Tầm nhìn
 • Sứ mệnh
 • Giá trị cốt lõi và 6 cách triển khai giá trị cốt lõi trong doanh nghiệp
 • Mục đích cốt lõi
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Tháng thứ 2: Quản lý thời gian và hiệu suất của chủ doanh nghiệp và quản lý

 • Work-in và Work-on
 • Những công việc mà một chủ doanh nghiệp cần làm
 • Quản lý hiệu quả công việc của một chủ doanh nghiệp
 • Default diary

Tháng thứ 3: Thiết lập hệ thống đo lường

 • 6 khía cạnh của bất kỳ doanh nghiệp nào
 • Lựa chọn các chỉ số quan trọng cho tất cả các hoạt động trong doanh nghiệp
 • Xây dựng hệ thống đo lường

Tháng thứ 4: Tài chính dành cho chủ doanh nghiệp

 • Cashgap – bí mật để gia tăng dòng tiền cho doanh nghiệp
 • Ngân sách và báo cáo
 • Đọc vị sức khỏe tài chính doanh nghiệp thông qua các chỉ số quan trọng

Tháng thứ 5: Marketing thực chiến

 • Quy tắc 10×10
 • ĐO lường hoạt động tiếp thị
 • Lời hứa thương hiệu
 • Kế hoạch marketing
 • Xây dựng phễu sản phẩm cho doanh nghiệp

Tháng thứ 6: Quản lý bán hàng

 • Quản lý hoạt động bán hàng
 • Đo lường hoạt động bán hàng
 • Xây dựng đội ngũ bán hàng xuất sắc

Tháng thứ 7: Dịch vụ khách hàng xuất sắc

 • Quy chuẩn phục vụ khác hàng
 • Trải nghiệm khách hàng xuất sắc

Tháng thứ 8: Lãnh đạo và quản lý

 • Vai trò của quản lý và lãnh đạo trong doanh nghiệp
 • Xây dựng tinh thần lãnh đạo trong đội ngũ
 • Con đường trở thành nhà lãnh đạo đích thực

Tháng thứ 9: Xây dựng đội ngũ xuất sắc.

 • Xây dựng đội ngũ gắn kết
 • Tạo nguồn và xây dựng hệ thống tuyển dụng
 • Huấn luyện và đào tạo đội ngũ
 • Xây dựng văn hóa huấn luyện (coaching culture) cho doanh nghiệp
 • Xây dựng văn hóa học tập liên tục
 • Quản lý tài năng trong doanh nghiệp

Tháng thứ 10: Xây dựng hệ thống trong doanh nghiệp.

 • 9 bước Xây dựng hệ thống trong doanh nghiệp
 • 4 khía cạnh cần hệ thống
 • 6 bước xây dựng quy trình

Tháng thứ 11: Thực thi xuất sắc.

 • 6 khía cạnh của thực thi xuất sắc
 • Xây dựng năng lực thực thi cho đội ngũ

Tháng thứ 12: Xây dựng kế hoạch thực thi.

 • Con đường thành công của doanh nghiệp
 • Thiết lập mục tiêu
 • Xác định năng lực lõi của doanh nghiệp
 • Xác định những ưu tiên cần làm trong mỗi năm

Ngoài ra, mỗi quý có thể sẽ có một chuyên đề liên quan đến việc xây dựng các năng lực lõi của doanh nghiệp, xây dựng – quản lý chiến lược hoặc các chuyên đề khác dựa trên tình hình thực tế.

Thời gian

 • 12 tháng và mỗi tháng 1 chuyên đề
 • Thời lượng: mỗi tháng 1 chuyên đề và được chia làm 2 buổi khác nhau.
 • Thời gian mỗi buổi: 3h  bao gồm cả thời gian chia sẻ kiến thúc và thảo luận với các doanh nghiệp khác
 • Chương trình miễn phí dành cho các khách hàng 1:1 và mentoring của COACH Leo Võ Thái Lâm