Business Mentoring là chương trình huấn luyện dành cho một nhóm từ 4-5 doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ mỗi năm để:

 • Xây dựng những nền tảng quan trọng nhất cho doanh nghiệp
 • Xây dựng năng lực lãnh đạo cho chủ doanh nghiệp
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp để tạo đà cho sự phát triển trong tương lai

Các nội dung huấn luyện

 • Marketing
 • Bán hàng
 • Hệ thống
 • Đội ngũ
 • Lập kế hoạch
 • Tài chính
 • Bản thân người chủ doanh nghiệp và đội ngũ

Cách thức vận hành của chương trình

 • 2 buổi gặp mỗi tháng, mỗi buổi 1.5h
 • 2 buổi thảo luận cùng với nhau mỗi tháng, mỗi buổi 1.5h

Lời đảm bảo

COACH Leo Võ Thái Lâm luôn có thể đảm bảo với bạn rằng sau 1 năm làm việc, ít nhất toàn bộ số tiền đầu tư vào việc coaching sẽ hoàn toàn được lấy lại thông qua hiệu quả của các chiến lược được mang vào áp dụng. Thường thì hiệu quả sẽ cao hơn gấp nhiều lần so với khoản đầu tư của bạn. 

Nếu bạn đã sẵn sàng để nâng tầm bản thân, gia đình và doanh nghiệp, hãy liên lạc ngay tới tôi nhé.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

COACH LEO
Average rating:  
 0 reviews