Làm việc với những nhân viên chống đối

Xử lý nhân viên chống đối luôn là một điều khó khăn cho bất kỳ một nhà quản lý và chủ doanh nghiệp nào. Họ không chỉ làm mất đi lợi nhuận của công ty vì thiếu sự hiệu quả mà còn làm mất đi năng lượng của cả đội ngũ. Đôi khi chính họ sẽ tạo ra sự khó chịu và làm mất đi nhiệt huyết của những người xung quanh. Read More