Là chương trình huấn luyện dành cho các chủ doanh nghiệp hoặc đội ngũ điều hành tại các doanh nghiệp tầm trung. Mỗi nhóm bao gồm từ 5-6 thành viên. Chương trình nhằm giúp cho các thành viên hiểu thực sự vai trò của một người quản lý, một người lãnh đạo trong doanh nghiệp và làm đúng, làm tốt các công việc của mình.

Nội dung chương trình

Nâng cao năng lực lãnh đạo

 • Thấu hiểu những điểm mạnh – điểm yếu, giá trị, nguyên tắc của bản thân
 • Xác định điểm thăng hoa của bản thân trong vai trò nhà lãnh đạo
 • Trở thành nam châm thu hút, phát triển nhân tài trong và ngoài tổ chức
 • Giải phóng tài năng của đội ngũ

Xây dựng đội ngũ

 • Tuyển dụng đúng người
 • Huấn luyện và đào tạo đội ngũ
 • Xây dựng đội ngũ hiệu suất cao
 • Xây dựng chiến lược phát triển cho từng người trong đội ngũ
 • Đánh giá dội ngũ

Lập kế hoạch và chiến lược

 • Xác định chiến lược thành công của tổ chức và đội nhóm
 • Xây dựng các chiến lược dài hạn, trung và ngắn hạn cho tổ chức
 • Xác định các ưu tiên của tổ chức
 • Thiết lập các thói quen

Thực thi

 • Quản lý sự thay đổi trong tổ chức
 • Thực thi xuất sắc
 • Truyền cảm hứng cho đội ngũ để thực thi hiệu quả
 • Đo lường hiệu quả của các hoạt động hàng ngày và điều chỉnh

Đối tượng

 • Các chủ doanh nghiệp
 • Đội ngũ điều hành

Lời đảm bảo

COACH Leo Võ Thái Lâm luôn có thể đảm bảo với bạn rằng sau 1 năm làm việc, ít nhất toàn bộ số tiền đầu tư vào việc coaching sẽ hoàn toàn được lấy lại thông qua hiệu quả của các chiến lược được mang vào áp dụng. Thường thì hiệu quả sẽ cao hơn gấp nhiều lần so với khoản đầu tư của bạn.

Nếu bạn đã sẵn sàng để nâng tầm bản thân, gia đình và doanh nghiệp, hãy liên lạc ngay tới tôi nhé.