Marketing là gì?

Marketing là gì là một câu hỏi thực sự đơn giản. Vấn đề là không có nhiều người trả lời đúng câu hỏi này. Khi tôi làm việc với các chủ doanh nghiệp, hầu hết mọi người đều nói rằng là quảng cáo. Điều này hoàn toàn không đúng.

Năm 2015, khi trở thành thành viên của AMA (Hiệp hội marketing Hoa Kỳ), điều mà tôi cảm thấy thú vị là nhận được một bộ tài liệu đọc về các định nghĩa cơ bản, trong đó có Marketing là gì?

Bạn có thể tìm đọc chúng tại đây

Có thể tóm lược lại định nghĩa được chấp nhận vào năm 2017 của AMA như sau:

Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.

(Approved 2017)

Marketing là hoạt đông, tập hợp các điều tra, các quy trình để tạo ra, truyền thông, chuyển giao và trao đổi các lời đề nghị có giá trị tới khách hàng, đối tác và toàn thị trường.

Như vậy, bạn có thể thấy các hoạt đông PR, quảng cáo.. là một phần của marketing. Chúng không phải là toàn bộ hoạt động marketing.

Vậy đối tượng của marketing là gì? Mọi người đều cho rằng đối tượng của marketing là các khách hàng tiềm năng. Sự thật không phải vậy. Marketing tác động đến tất cả mọi đối tượng trong doanh nghiệp của bạn, kể cả nhân viên.

2 chức năng chính của marketing là Giáo đục và Truyền thông. Chúng ta cần truyền thông và cần giáo dục mọi đối tượng có liên quan tới doanh nghiệp về sản phẩm, về sự khác biệt, về định vị, về thương hiệu của chúng ta.

Tôi rất thích mô hình một trang giấy khi làm marketing của Allan Dib. Một tay lão luyện thực sự trong việc marketing thực chiến. Bạn cũng có thể tìm đọc cuốn sách marketing một trang giấy đã được dịch ra tiếng Việt.

Khi lên một chiến lược marketing tổng thể cho doanh nghiệp, bạn cần chú ý 9 điều sau:

  1. Thị trường mục tiêu của bạn là ai?
  2. Thông điệp bạn gửi tới họ là gì? Tại sao lại gửi thông điệp đó?
  3. bạn sử dụng phương tiện nào để tiếp cận?
  4. Làm sao để bạn giữ chân những người quan tâm?
  5. Làm sao để truyền thông, đào tạo họ để thay đổi nhận thức về sản phẩm của bạn? về định vị của bạn?
  6. Làm sao để chuyển đổi những người quan tâm thành khách hàng?
  7. Làm sao để tạo ra những trải nghiệm đẳng cấp cho họ?
  8. Làm sao để khách hàng mua nhiều lần hơn?
  9. Làm sao để khách hàng quan tâm đến việc giới thiệu nhiều người hơn?

Toàn bộ vòng đời của khách hàng, marketing đều tác động vào.

Giờ thì bạn đã biết marketing là gì chưa?

Hãy liên lạc với tôi nếu bạn muốn có mô hình xây dựng kế hoạch marketing trên một trang giấy nhé.

Nếu anh chị cảm thấy những bài viết này là hữu ích và muốn tìm thêm các giải pháp toàn diện cho các vấn đề trong doanh nghiệp của mình, hãy đặt lịch huấn luyện miễn phí 1h tại đây
Ngoài ra, xin hãy giúp tôi đánh giá 5* cho bài viết này nhé.