Loạt bài về Marketing online – Đánh giá hoạt động online của bạn

Xây dựng và thực thi các chiến lược marketing online là một vấn đề quan trọng và đôi khi là sống còn với nhiều doanh nghiệp. Đơn giản vì chúng ta đang sống trong thời đại số và mọi hoạt động của con người đều liên quan tới các nền tảng trực tuyến. Trong loạt bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn, những người chủ doanh nghiệp một cái nhìn sơ bộ về nền tảng trực tuyến và marketing online.Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Read More