Một ngày của nhà huấn luyện doanh nghiệp

Mình viết bài này trong khi vừa hoàn thành các nghi thức buổi sáng và chuẩn bị cho một ngày dài ở phía trước. Nói là một ngày dài vì sau hai lớp Mentoring sáng nay, mình sẽ ra sân bay đi Scotland dự Global Conference hàng năm của ActionCOACH. Read More