5 bước để giao việc và phân quyền

Để bắt đầu giao việc và phân quyền, anh chị cần phải trả lời câu hỏi tại sao? Tại sao anh chị cần phải giao việc và phân quyền cho đội ngũ của mình?

Sau khi trả lời câu hỏi tại sao một cách rõ ràng và tường mình, hãy theo 5 bước sau đây để bắt đầu giao việc và phân quyền nhiều hơn.

Bước 1: Hãy bắt đầu bằng mindset, đó là tôi không thể làm tất cả mọi thứ.

Bước 2: Dừng những việc không thật sự cần thiết. Sử dụng skills/fun matrix để phân loại. Sẽ có rất nhiều điều mà anh chị có thể giao việc được.

Bước 3: Tìm người phù hợp cho những dự định giao việc của anh chị. Hãy trả lời nghiêm túc 3 câu hỏi sau đây để biết họ có phù hợp hay không?

  • .Họ có đủ kỹ năng cần thiết không?
  • Tính cách của họ có phù hợp với công việc không?
  • Họ có ưa thích công việc này không?

Bước 4: Hãy bắt đầu giao việc. Hãy nhớ những điều sau đây:

  • Cần làm rõ kết quả anh chị muốn làm được là gì?
  • Lúc nào anh chị muốn hoàn thành?
  • Đề nghị họ lặp lại yêu cầu.
  • Đưa vào lịch làm việc của anh chị khung thời gian theo dõi.
  • Cuối cùng là đưa vào một hệ thống để theo dõi.

Bước 5: Hãy bắt đầu tài liệu hóa tất cả mọi thứ mà anh chị đang làm.

Cải thiện leadership skills: 4 phẩm chất hàng đầu bạn cần phát triển

Những kỹ năng chuyên môn chỉ có thể đưa bạn đến vị trí hiện tại, nhưng cái bạn thực sự cần để leo lên nấc thang thành công, đó là  kỹ năng lãnh đạo – leadership skills. Ngoại trừ một số ít người sinh ra đã có tố chất là những nhà lãnh đạo vĩ đại, phần lớn chúng ta đều cần phải nuôi dưỡng các kỹ năng phù hợp để có thể lãnh đạo tốt. Trọng tâm của bài này là chỉ cho bạn cách để cải thiện kỹ năng lãnh đạo (leadership skills) của bạn, và chúng tôi bắt đầu liệt kê một số đặc điểm chính bạn cần phát triển.

Hãy là người d mến

Hầu hết các nhân viên phàn nàn về một sếp khó tính và thiếu môi trường làm việc tích cực. Sếp không dễ thương được xác định là một trong những yếu tố chính để mọi người xem xét việc chuyển đổi công việc. Do đó, dễ mến là thứ không thể thiếu trong môi trường doanh nghiệp. Đánh giá cao những nỗ lực của mọi người, có khiếu hài hước, đưa ra lời khuyên khi cần thiết – nhân viên của bạn sẽ xem bạn là người mà họ muốn học hỏi.

Lng nghe mt cách hiu qu (lng nghe sâu sc)

Đối với một nhà lãnh đạo, một trong những kỹ năng (leadership skills )  quan trọng nhất là biết lắng nghe. Bạn sẽ không thể nhận được phản hồi từ nhân viên nếu không có kỹ năng lắng nghe. Tuy nhiên, cũng nên quan tâm đến giao tiếp phi ngôn ngữ. Để xác định những điều mọi người thực sự muốn, bạn nên có khả năng đọc vị tốt cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể.

Làm việc vi nhng người khó chu

Kỷ luật những thành viên trong nhóm của bạn khi họ làm không tốt là rất khó. Giải quyết vấn đề trong khi nó vẫn còn nóng. Nói chuyện riêng với người có trách nhiệm. Ngay cả khi bạn khiển trách họ thì hãy làm một cách riêng tư, đừng làm  họ mất mặt với những người khác. Cho họ một cơ hội để giải thích, và bằng mọi cách, tránh trở nên nhỏ nhen và cá nhân.

Có lẽ đây là kỹ năng ( leadership skills ) quan trọng bậc nhất và cũng khó bậc nhất mà bạn luôn cần phải luyện tập mỗi ngày. 🙂

Xem thêm cách  làm việc với những nhân viên chống đối

Chính trực

Chính trực là một trong những phẩm chất bạn cần phải phát triển nếu bạn muốn trở nên tốt hơn với vai trò là một nhà lãnh đạo. Hãy suy nghĩ trước khi ra bất kỳ một quyết định nào, thật ra nó vì lợi ích của bạn hay vì lợi ích của người khác? Đó là sự chính trực. Bạn cần phải là một hình mẫu cho nhân sự của bạn.

Tiêu chuẩn của lãnh đạo thành công đã chuyển từ việc sử dụng quyền lực sang việc gây ảnh hưởng đến mọi người.  Hãy suy nghĩ về những hành động bạn có thể làm để gây ảnh hưởng hơn nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng lãnh đạo của mình.

Leadership Best Practices

Tại ActionCOACH CBD, chúng tôi có chương trình phát triển năng lực lãnh đạo dành cho những người muốn trở thành nhà lãnh đạo cấp độ 5 theo chương trình Leadership Best Practices. Mỗi năm tổ chức 3 lần.

Hãy tham khảo và đăng ký chương trình gần nhất tại đây: http://bit.ly/lbphcm

Các từ khóa:

Leadership, leadership là gì? leadership skills