7 lợi ích từ việc sử dụng sổ tay thành công My Success Journal

MY SUCCESS JOURNAL – 7 LỢI ÍCH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HÀNG NGÀY

Lâu lắm mới viết lại bài giới thiệu cuốn sổ tay thành công My Success Journal này. Vừa rồi coach Ivy Triệu Tiên đã giới thiệu nó hay quá, mình cũng không nghĩ được những điều ấy khi thiết kế cuốn sổ này. Read More