Contact Form

Map

Hãy liên hệ với chúng tôi NGAY hôm nay!

Trải qua 30 năm liên tục phát triển và mở rộng ra toàn cầu, ActionCOACH đã và đang  giúp cho hàng trăm ngàn doanh nghiệp phát triển một cách bền vững và hiệu quả. Bạn có thể là một trong số hàng triệu chủ doanh nghiệp trên toàn thế giới, bạn thực sự bị công việc cuốn đi và không còn thời gian cho gia đình, cho các sở thích và mơ ước cá nhân.

Tại ActionCOACH, chúng tôi quan niệm, nếu bạn là chủ một doanh nghiệp, bạn phải làm cho nó tự vận hành, tự sinh lời mà không cần đến sự có mặt của bạn. Là một nhà huấn luyện, chúng tôi sẽ chuyển giao cho bạn toàn bộ "hệ thống" mà chúng tôi đã phát triển trong suốt 30 năm qua, cho đến khi doanh nghiệp của bạn thực sự phát triển một cách bền vững.

Hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay để được mời tham dự các chương trình miễn phí của ActionCOACH và để tìm hiểu thêm về "Hệ thống" mà chúng tôi đã và đang giúp cho hàng trăm ngàn chủ doanh nghiệp trên toàn thế giới